அகம் மற்றும் புறப்பாடல்கள் ஆங்கிலத்தில்..

>> Sunday, July 26, 2009

223. குறிஞ்சி

‘பேர் ஊர் கொண்ட ஆர்கலி விழவில்
செல்வாம் செல்வாம்’ என்றி; அன்று, இவண்
நல்லோர் நல்ல பலவால் தில்ல;
தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து, ‘இவை
ஒத்தன நினக்கு’ எனப் பொய்த்தன கூறி,
அன்னை ஓம்பிய ஆய் நலம்
என்னை கொண்டான்; யாம் இன்னமால் இனியே.

வரைவிடை வேறுபட்ட கிழத்தியது வேறுபாடு கண்டு. வற்புறுத்தும் தோழிக்குக் கிழத்தி கூறியது.

– மதுரைக் கடையத்தார் மகன் வெண்ணாகன்

223. Kurunthokai

Once you said
let’s go, let’s go
to the gay carnival in the big city;
that day
the good elders spoke of many good omens
for our going.
But he waylaid me,
gave me a sling shot and rattles
for scaring parrots,
and a skirt of young leaves
which he said look good
on me,
And with his lies
he took the rare innocence
that mother has saved for me.
And now I am like this.

Poet: Maturaikkataiyattar Makan Vennakan
Translated by A.K.Ramanujan


74. புறநானூறு

குழவி இறப்பினும், ஊன்தடி பிறப்பினும்,
‘ஆள் அன்று’ என்று வாளின் தப்பார்;
தொடர்ப் படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய
கேள் அல் கேளிர் வேளாண் சிறு பதம்,
மதுகை இன்றி, வயிற்றுத் தீத் தணிய,
தாம் இரந்து உண்ணும் அளவை
ஈன்மரோ, இவ் உலகத்தானே?
திணை பொதுவியல்; துறை முதுமொழிக் காஞ்சி.

சேரமான் கணைக்கால் இரும்பொறை சோழன் செங்கணானோடு திருப்போர்ப் புறத்துப் பொருது, பற்றுக் கோட்பட்டு, குடவாயில் கோட்டத்துச் சிறையில் கிடந்து, ‘தண்ணீர் தா’ என்று பெறாது, பெயர்த்துப் பெற்று, கைக் கொண்டிருந்து உண்ணான் சொல்லித் துஞ்சிய பாட்டு.

74. Purananuru

If a child of my clan should die,
if it is born dead,
a mere glob of flesh
not yet human,
they will put it to the sword
to give the thing
a warrior’s death.
Will such kings
bring a son this world
to be kept now
like a dog at the end of a chain
who must beg,
because of fire in the belly,
for a drop of water
and lap up a beggar’s drink
brought by jailers,
friends who are not friends?

Ceramaan Kanaikkal Irumporai fought with Colan Cerikanan on the field of Tirupporppuram, was captured, imprisons at Kutavayir Kottam (fortress), asked "Give me water", did not get it, then [When he asked again] did get it, kept it in his hand without drinking, and died. This is his song as he died. (colophon from Purananuru by George Hart and Hank Heifetz)

Translated by A.K.Ramanujan


நன்றி : http://karkanirka.wordpress.com/

2 comments:

மேமன்கவி பக்கம் July 29, 2009 at 10:10 AM  

நல்ல முயற்சி.வலைப்பதிவு ஊடகத்தின் பயன்பாட்டை சரியாக புரிந்து கொள்ளாதவர்களின் அர்த்தமற்ற முயற்சிகளின் மத்தியில் உங்கள் சகல முயற்சிகள் கனதியானவை. பாராட்டுக்கள். இலங்கையிலிருந்து அன்பன் மேமன்கவி

ஜமாலன் July 30, 2009 at 3:48 PM  

நன்றி ஈழத்தின் குறிப்பிடத் தகுந்த கவிஞரான மேமன்கவி அவர்களுக்கு. உங்களிடம் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஆக்கங்கள் இருந்தால் அனுப்பி வையுங்கள். மீள்பதிவாக இருந்தாலும் ஒரு இடத்தில் தொகுப்பது வாசகர்கள் மற்றும் பதிவர்கள் பார்க்க படிக்க வாய்ப்பாக அமையும்.

எதற்காக இந்த வலைப்பதிவு...

“பிறநாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள் தமிழ் மொழியில் பெயர்த்தல் வேண்டும்“ என்கிற கனவினை மெய்ப்பிப்பதற்கான மொழிபெயர்ப்புகளுக்கான ஒரு வலைப்பதிவு இது.

மொழிபெயர்ப்புகள் பற்றி..

ஒரு மொழி தன்னை வளமானதாகவும் வனப்பானதாகவும் ஆக்கிக்கொள்ள மற்ற மொழிகளுடன் கொள்ளும் ஒரு உறவே மொழிபெயர்ப்பு.

  © Blogger template Digi-digi by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP